Dochody dziecka a Kindergeld

Z powodu wysokich kosztów utrzymania kształcących się dzieci, zniesiono od roku 2012 w ustawie o podatku dochodowym, granicę dochodów dzieci, która powodowała ustanie prawa do pobieraniana na nie niemieckiego zasiłku rodzinnego (Kindergeld).

Do dnia 31 grudnia 2011 roku kształcące się dzieci, mogły zarabiać tylko 8.004,00 euro rocznie, aby ich rodzice nie utracili na nie prawa do Kindergeld. Od roku 2012 Kindergeld jest niezależny od wartości dochodów kształcącego się dziecka.

Jednakże w przypadku pełnoletnich dzieci, które już ukończyły pierwsze kształcenie zawodowe Kindergeld przysługuje tylko wtedy, jeżeli kształcą się one w drugim zawodzie lub podejmując po wykształceniu zawodowym studia, nie pracują one w większym wymiarze niż 20 godzin miesięcznie.

Wymieniona granica może zostać przekroczona przez 2 miesiące w roku z zastrzeżeniem, że w całym roku dziecko nie będzie pracować w większym wymiarze niż 240 godzin. Wymieniona granica czasu pracy nie obowiązuje, dla stosunku pracy w systemie tzw. „Minijob” lub krótkotrwającego zatrudnienia (kurzfristige Beschäftigung).