Kindergeld dla rodziców żyjących w innym kraju Unii Europejskiej

Jeżeli dziecko żyje u jednego z rodziców w innym kraju Unii Europejskiej, to wtedy ten rodzic, a nie rodzic żyjący w Niemczech jest uprawniony do niemieckiego zasiłku rodzinnego. W przypadku samotnych lub żyjących w separacji rodziców Kindergeld przysługuje temu z nich, w którego gospodarstwie domowym żyje dziecko. Tak rozstrzygł to Federalny Sąd Finansowy w Monachium w wyroku z dnia 04.02.2016 r. ze znakiem sprawy III R 17/13