Kindergeld na dzieci w Polsce

Nasza kancelaria od lat dochodzi dla klientów pozasądowo jak i sądowo ich praw do niemieckiego zasiłku rodzinnego (Kindergeld).

Według ustawy uprawnionym do Kindergeld jest na przykład ten z rodziców, który w Niemczech ma stałe miejsce zamieszkania lub pobytu albo podlega w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi opodatkowania swoich dochodów – lub jest tak traktowany.

Ponieważ jednak zasiłek rodzinny w Niemczech na to samo dziecko i za ten sam okres może zostać wypłacony tylko jednej z upoważnionych osób, ustawa reguluje także jak należy postąpić w przypadku w którym o ten zasiłek wnioskuje kilka upoważnionych osób, np. rodziców dziecka. Z ustawy wynika, iż w tej sytuacji zasiłek rodzinny wypłaca się tej osobie, w której gospodarstwie domowym żyje dziecko.

Najwyższy Sąd Skarbowy w Monachium orzekł w 2016 roku czy w pierwszym rzędzie upoważnionym do wypłaty zasiłku rodzinnego jest ten z rodziców który na stałe mieszka lub przebywa w Niemczech albo jest tu bez ograniczenia opodatkowany podatkiem dochodowym lub jako taki traktowany lub rodzic w którego gospodarstwie domowym w Polsce żyje dziecko.

Informujemy że nie tylko w postępowaniu sądowym ale  już w postępowaniu odwoławczym o niemiecki zasiłek rodzinny, np. z powodu niewłaściwej decyzji lub bezczynności urzędu, w wielu przypadkach skutecznie odwołującym się lub skutecznie sądzącym się przysługuje zwrot ustawowych kosztów ich reprezentacji przez adwokata.

Jeżeli są Państwo zainteresowani dochodzeniem zasiłku rodzinnego przez naszą kancelarią proponujemy kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów współpracy.