Kwalifikacje mistrzowskie

Działalność zawodowa i gospodarcza w rzemiośle „mistrzowskim” (Meisterhandwerk)

Na terytorium Niemiec przedsiębiorstwa rzemieślnicze lub rzemieślnicy z krajów Unii Europejskiej podlegają (tak jak i niemieccy rzemieślnicy lub niemieckie przedsiębiorstwa rzemieślnicze) krajowym przepisom porządkowym o wykonywaniu rzemiosła (Handwerksordnung).

W dziedzinie tak zwanego rzemiosła mistrzowskiego obowiązuje przed rozpoczęciem działalności zadbanie o wpis do rejestru rzemieślników (Handwerksrolle) lub wskazanie i udokumentowanie równoznacznych kwalifikacji zawodowych a w szczególnych przypadkach potwierdzenie ich przez właściwą izbę rzemieślniczą.

Dotyczy to poniżej wymienionych 41 rodzajów działalności zawodowej, wymienionej w załączniku A do § 1 ust. 2 niemieckiej ustawy o wykonywaniu rzemiosła (HwO):

 1. Murarz i betoniarz (Mauer und Betonbauer).
 2. Zdun i wykonawca powietrznej instalacji grzewczej (Ofen- und Luftheizungsbauer).
 3. Cieśla (Zimmerer).
 4. Dekarz (Dachdecker).
 5. Wykonawca dróg (Straßenbauer).
 6. Wykonawca izolacji cieplnej, chłodniczej i dźwiękoszczelnej (Wärme-, Kälte und Schallschutzisolierer.
 7. Studniarz (Brunnenbauer).
 8. Kamieniarz i rzeźbiarz (Steinmetz und Steinbildhauer).
 9. Wykonawca sztukaterii (Stukkateure).
 10. Malarz i lakiernik (Maler und Lackierer).
 11. Wykonawca rusztowań (Gerüstebauer).
 12. Kominiarz (Schornsteinfeger).
 13. Wykonawca części / konstrukcji z metalu (Metallbauer).
 14. Mechanik chirurgiczny (Chirurgiemechaniker).
 15. Mechanik samochodowy, budowa i naprawa karoserii (Karosserie- und Fahrzeugbauer).
 16. Mechanik precyzyjny (Feinwerkmechaniker).
 17. Mechanik pojazdów dwukołowych jak np. rowery (Zweiradmechaniker).
 18. Wykonawca klimatyzacji (Kälteanlagebauer).
 19. Technik przekazu informacji (Informationstechniker).
 20. Technik samochodowy (Kraftfahrzeutechniker).
 21. Mechanik maszyn rolniczych (Landmaschinenmechaniker).
 22. Rusznikarz (Büchsenmacher).
 23. Blacharz (Klempner).
 24. Wykonawca instalacji, w tym instalacji grzewczej (Instalateur und Heizungsbauer).
 25. Elektrotechnik (Elektrotechniker).
 26. Mechanik budowy maszyn z napędem elektrycznym (Elektromaschinenbauer).
 27. Stolarz (Tischler).
 28. Wykonawca łodzi i statków (Boots- und Schiffbauer).
 29. Powroźnik (Seiler).
 30. Piekarz (Bäcker).
 31. Cukiernik (Konditor).
 32. Rzeźnik (Fleischer).
 33. Optyk (Augenoptiker).
 34. Akustyk aparatów słuchowych (Hörgeräteakustiker).
 35. Technik ortopeda (Orthopädietechniker).
 36. Wykonawca butów ortopedycznych (Orthopädieschumacher).
 37. Technik dentystyczny (Zahntechniker).
 38. Fryzjer (Friseur).
 39. Szklarz (Glaser).
 40. Dmuchacz szkła i wykonawca aparatury ze szkła (Glasbläser und    Glassapparatebauer).
 41. Wulkanizator i mechanik do opon (Vulkaniseuere und Reifenmechaniker).

W innym wypadku wymieniona działalność gospodarcza jest karalna jak praca lub zatrudnienie na czarno.

Wpis do rejestru rzemieślników (Handwerksrolle)

Wpis do rejestru rzemieślników we właściwej miejscowo, co do planowanej działalności, Izbie Rzemieślniczej jest możliwy, jeżeli:

– przedłożony zostanie niemiecki dyplom mistrzowski (Meisterbrief) lub inny dokument o zdaniu porównywalnego egzaminu (np. odpowiednio do zawodu dyplom szkoły wyższej)

lub

– jest się obywatelem Unii Europejskiej i posiada zezwolenie niemieckiej izby rzemieślniczej na zasadzie wyjątku (Ausnahmebewilligung) według § 9 Ustawy o Rzemiośle (Handwerksordnung)

Zezwolenie na zasadzie wyjątku według § 9 ustawy o rzemiośle (HwO) i dyrektywy 1999/42 Unii Europejskiej

Takie zezwolenie na zasadzie wyjątku otrzymują osoby, które już przed zgłoszeniem wniosku o ich wpis do rejestru rzemieślników wykonywały zawodowo działalność rzemieślniczą w kraju ojczystym oraz:

od co najmniej 6 lat bez przerwy prowadziły samodzielną działalność gospodarczą w danym rzemiośle lub pracowały na stanowisku kierownika zakładu wykonującego prace w zakresie danego rzemiosła i od tego czasu w momencie stawiania wniosku nie upłynął dłuższy okres niż 10 lat

albo od co najmniej 3 lat bez przerwy prowadziły samodzielną działalność gospodarczą w zakresie danego rzemiosła lub pracowały na stanowisku kierownika zakładu wykonującego prace w zakresie danego rzemiosła, po uprzednim ukończeniu minimum trzyletniego kształcenia zawodowego w danym rzemiośle

albo od co najmniej 4 lat bez przerwy prowadziły samodzielną działalność gospodarczą lub pracowały na stanowisku kierownika zakładu wykonującego prace w zakresie danego rzemiosła, po uprzednim ukończeniu minimum dwuletniego kształcenia zawodowego w danym rzemiośle

albo od co najmniej 3 lat bez przerwy prowadziły samodzielną działalność gospodarczą w zakresie danego rzemiosła i pracowały minimum 5 lat jako pracownik zależny w danym rzemiośle i od momentu zakończenia pracy stawiając wniosek nie upłynął jeszcze okres 10 lat

albo od co najmniej 5 lat bezustannie pracowały na stanowisku kierowniczym, z tego przez minimum 3 lata ich zakres obowiązków obejmował zadania o charakterze technicznym oraz odpowiedzialność za minimum jeden oddział / wydział przedsiębiorstwa, po uprzednim ukończeniu minimum trzyletniego kształcenia zawodowego w danym zawodzie rzemieślniczym.

Wyjątkowe zezwolenie może zostać wydane zgodnie z dyrektywą 1999/42 Unii Europejskiej na podstawie przedłożonych, porównywalnych dokumentów (w formie dyplomów lub świadectw) poświadczających posiadane kwalifikacje zawodowe. Jeżeli kwalifikacje wynikające z przedłożonych dokumentów w znacznej mierze różnią się od kwalifikacji wymaganych do wykonywania danego rzemiosła, od wnioskodawcy można wymagać aby się poddał egzaminowi kwalifikacyjnemu lub uzupełniającemu.

Na koniec zwracamy uwagę na specjalnie uregulowane kwestie dotyczące uznawania kwalifikacji wykonujących usługi transgraniczne kominiarzy, optyków, akustyków aparatów słuchowych, techników ortopedów, wykonawców butów ortopedycznych. techników dentystycznych.