Międzynarodowe prawo dystrybucji

W ramach naszych usług z dziedziny międzynarodowego prawa gospodarczego zajmujemy się także prawem dystrybucji. Wskazujemy naszym klientom korzystne dla nich rozwiązania umowne dla zaangażowania agentów handlowych, tak zwanych handlarzy związanych umownie z producentem, zatrudnienia za granicą pracowników zajmujących się reklamą lub dystrybucją, dla zawarcia umów maklerskich i umów  komisantów występujących w charakterze dostawcy lub nabywcy towarów.

Najczęściej spotykane problemy z dziedziny prawa dystrybucji dotyczą na przykład

  •  zawierania i rozwiązania umów agencyjnych,
  • zawierania i rozwiązywania umów handlarzy związanych umownie z producentem,
  • świadczeń wyrównawczych dla agentów handlowych,
  • świadczeń wyrównawczych dla handlarzy związanych umownie z producentem,
  • zawierania umów z akwizytorami bez statutu agentów handlowych,
  • zawierania umów z przypadkowymi handlarzami towarów producenta.

Reprezentujemy  zarówno producentów jak i agentów handlowych, handlarzy związanych umownie z producentem, akwizytorów i przypadkowych handlarzy towarów producenta.