Międzynarodowe prawo handlowe

Problemy prawne z dziedziny międzynarodowego prawa handlowego dotyczą na przykład:

  • wyboru korzystnego ustawodawstwa w ramach zawieranych kontraktów, np. Konwencji Wiedeńskiej o zawieraniu umów sprzedaży (CISG),
  • umownego wyboru zagranicznego lub krajowego prawa handlowego na wypadek sporów umownych,
  • wyboru korzystnych klauzul umownych dla importerów lub eksporterów, na przykład INCOTERMS
  • wyboru klauzul arbitrażowych, sądownictwa krajowego lub zagranicznego.

Naszym klientom przygotowujemy korzystne dla nich umowy handlowe zarówno według przepisów międzynarodowych, np. Konwencji Wiedeńskiej o kontraktach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), przepisów niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i cywilnego (BGB) oraz według obcych systemów prawnych, np. Polskich przepisów.