Odpowiedzialność prezesa GmbH

Osobista odpowiedzialność członków zarządu „Gesellschaft mit beschränkter Haftung” (GmbH)

Z wyroku Federalnego Sądu Cywilnego, z dnia 18.01.2010, znak sprawy II ZA 04/09, wynika kiedy to zarząd niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) osobiście odpowiada za ustawowe składki pracowników do ubezpieczenia socjalnego.

Osobistą odpowiedzialność prezesa GmbH za nieodprowadzenie składek do ubezpieczenia socjalnego sankcjonuje już sam niemiecki kodeks karny (StGB). Za zaniechanie odprowadzenia składek od zarobków pracowników do upoważnionej do tego jednostki ubezpieczenia socjalnego StGB przewiduje możliwość ukarania pracodawców karą wolności do pięciu lat lub karą pieniężną.

Poza tym członkowie zarządu GmbH odpowiadają do tego wtedy osobistym majątkiem za nie odprowadzone w okresie przewidywalnej niewypłacalności (upadłości) spółki składki do ubezpieczenia socjalnego, kiedy zamiast składek regulują roszczenia innych wierzycieli, wypłacając np. w całości pracownikom zarobki netto.

W powyżej wymienionym wyroku sąd wyjaśnił także dylemat kolizji obowiązków członków zarządu spółki podczas grożącej spółce upadłości . Dylemat wynikał z tego, iż do niedawna zarząd osobiście odpowiadał spółce za odprowadzenie składek do ubezpieczenia socjalnego. Jednocześnie zarząd spółki odpowiadał ubezpieczeniu socjalnemu za nie odprowadzenie należnych składek socjalnych do ubezpieczenia.

Z wyroku sądu wynika, iż roszczenia regulowane w celu uniknięcia sankcji karnych, a w szczególności za nie odprowadzenie składek do ubezpieczenia socjalnego, odpowiadają obowiązkom rzetelnego kupca a zarząd spółki spełniając obowiązki rzetelnego kupca nie odpowiada za to spółce.

Z tego wynika, iż zarząd GmbH której grozi upadłość powinien tak skrócić wypłacane pracownikom zarobki netto, aby mógł odprowadzić od nich składki do ubezpieczenia socjalnego. Jeśli tego nie zrobi, odpowiada za wartość nie odprowadzonych składek osobiście.