Odprawa

Odprawa

Odprawa jest jednorazową zapłatą, którą pracownik otrzymuje od pracodawcy, jako rekompensatę za utratę miejsca pracy i zakończenie stosunku pracy.

Zasadniczo pracownikowi nie przysługuje prawne roszczenie na odprawę. Istnieją jednak wyjątki przewidziane w planach socjalnych oraz umowach taryfowych, a czasem również w treści samej umowy o pracę. Możliwe jest również zawarcie z pracodawcą umowy o wypłacenie odprawy po zakończeniu stosunku pracy.

Złożenie pozwu w celu ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy nie zapewnia roszczenia o wypłatę odprawy. Tego typu pozew ma na celu stwierdzenie przez sąd, że wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę nie rozwiązało stosunku zatrudnienia.

Jeżeli pracodawca obawia się że nie wygra procesu jest on niejednokrotnie gotowy wypłacić „dobrowolnie” odprawę.

W jakiej wysokości wypłacana jest zazwyczaj odprawa?

Przy negocjowaniu wysokości odprawy przyjmuje się często zasadę, że „adekwatna” jest kwota a wartości w wysokości półmiesięcznego lub całomiesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy rok zatrudnienia. Jeżeli więc pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości np. 3.000,00 € brutto miesięcznie, to po 10 latach zatrudnienia przysługiwałoby mu około od 15.000,00 € do 30.000,00 € odprawy. W zależności od możliwości finansowych pracodawcy oraz szans wygrania wartość odprawy może być dużo wyższa lub dużo niższa.

Odprawa jest, według jurysdykcji federalnego sądu socjalnego, wynagrodzeniem za pracę, które nie podlega obowiązkowi odprowadzania składek socjalnych tzn. nie są odliczane od niej składki do ubezpieczenia rentowego, ubezpieczenia chorobowego itd. Trzeba jednak pamiętać, że odprawa podlega opodatkowaniu od podatku dochodowego.

Umowy dotyczące wypłaty odprawy są z reguły zawierane przy rozwiązaniu stosunku pracy, w ramach pozasądowych umów dotyczących zakończenia stosunku pracy lub po wniesieniu pozwu o zapewnienie ochrony przed wypowiedzeniem, w ramach ugody sądowej.