Polska firma w Niemczech

Często spotykamy się z pytaniem jak może działać polska firma w Niemczech?

Polska firma w Niemczech ma dostęp do niemieckiego rynku zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami, na przykład w ramach obowiązującej w Unii Europejskiej swobody świadczenia usług transgranicznych. Do obowiązujących ją ustaw należy na przykład ustawa o minimalnym wynagrodzeniu pracowników (Mindestlohngesetz), ograniczenia wynikające z ustawy o prawie gospodarczym (Gewerbeordnung) jak i ustawy rzemieślniczej (Handwerksordnung).

W zależności od rodzaju i zakresu działalności polska firma w Niemczech może przenieść swoją siedzibę do Niemiec, otworzyć tu filię lub samodzielnie działające podmioty gospodarcze. Korzystny wybór formy prawnej dla działalności polskiej firmy w Niemczech jest w tym przypadku uzależniony od wielu czynników. Od formy prawnej podmiotu gospodarczego i rodzaju jego działalności gospodarczej zależy między innymi rodzaj i wymiar ustawowej odpowiedzialności za tą działalność jak i jej opodatkowania.

W ramach naszych usług możemy z Państwem wybrać i ustalić możliwe i korzystne formy działalności gospodarczej polskiej firmy w Niemczech. Proponujemy w tym celu ustalić termin na konsultację w sekretariacie naszego biura.