Prawo do pobierania Kindergeldu w innych krajach Unii Europejskiej

Rodzicowi żyjącemu w innym kraju Unii Europejskiej przysługuje co do zasady prawo do pobierania niemieckiego zasiłku rodzinnego (Kindergeld) na żyjące w jego gospodarstwie domowym dziecko. W tym celu żyjący w Niemczech rodzic musi co do zasady spełniać warunki do ubiegania się o Kindergeld. Jeżeli rodzice dziecka posiadają za granicą Niemiec w innym kraju Unii Europejskiej wspólne gospodarstwo domowe, to mogą oni pomiędzy sobą ustalić, kto ma faktycznie pobierać Kindergeld. Jeżeli oni nie mają wspólnego gospodarstwa domowego, to uprawnionym do faktycznego pobierania niemieckiego zasiłku jest tylko ten rodzic, w którego gospodarstwie domowym żyje dziecko.

Jeżeli pomimo tego żyjący w Niemczech rodzic postawi wniosek o Kindergeld, to zostanie on odrzucony z uzasadnieniem, że dziecko żyje w gospodarstwie domowym innego rodzica w innym kraju Unii Europejskiej i tylko ten rodzic jest upoważniony do faktycznego pobierania Kindergeldu. W takich przypadkach właściwa instytucja (Familienkasse) powinna ten wniosek potraktować na korzyść żyjącego za granicą rodzica. Federalny Sąd Skarbowy (BFH) wypowiedział się tak w orzeczeniach, między innymi dotyczących spraw prowadzonych przez naszą kancelarię, na rzecz rodziców zastępczych oraz dziedków dziecka.