Prawo drogowe

Zakres naszych usług w prawie drogowym

Dalszą dziedziną, którą się ściśle zajmujemy, jest prawo komunikacyjne.

Główną kwestią w tym zakresie jest wypadek komunikacyjny, niezależnie czy odbył się w Niemczech czy w Polsce.

W ramach regulacji odszkodowania korespondujemy z polskimi i niemieckimi ubezpieczalniami, reprezentujemy naszych klientów sądowo i poza sądowo.

Działamy dla Państwa przy oszacowaniu szkody przez rzeczoznawcę i żądamy odszkodowanie za ubytki na zdrowiu. Ustalmy z klientem szkodę, która jest do uregulowania przez ubezpieczenialnie lub osobę prywatną.

Reprezentujemy naszych klientów przy obronie w przypadku mandatów oraz przestępstw drogowych.

Doradzamy oraz reprezentujemy naszych klientów w dziedzinie prawa drogowego.
W szczególności pomagamy naszym klientom, jeżeli wypadek miał miejsce w Polsce, w Niemczech lub też w sprawach transgranicznych.

Oferujemy naszą pomoc prawną w zakresie prawa drogowego w następujących sytuacjach:

 • okaleczenia ciała lub śmierci,
 • zagrożenia na drodze,
 • jazdy bez prawa jazdy,
 • ucieczka z miejsca wypadku,
 • lekceważenia zakazu zatrzymywania się,
 • zatrzymywania pojazdu na autostradzie,
 • lekceważenia zakazu parkowania,
 • nie zapięcia pasów bezpieczeństwa,
 • niezachowania szczególnej ostrożności podczas kierowania pojazdem,
 • niewykonania badania technicznego,
 • niedozwolonego wyprzedzania,
 • używania telefonu podczas kierowania pojazdem,
 • przekroczenia prędkości kierując samochód lub rower,
 • niezachowania wymaganej odległości podczas jazdy,
 • jazdy na czerwonym świetle,
 • utrudniania ruchu pieszym,
 • jazdy w niewłaściwym kierunku,
 • jazdy po wpływem alkoholu lub narkotyków.

Reprezentujemy interesy prawne naszych klientów w następujących procedurach:

 • w sprawach karnych w ruchu drogowym, jeśli nasi klienci bronią się przed zarzutem wykroczenia lub przestępstwa w ruchu drogowym,
 • w zakresie prawa administracyjnego, jeśli nasi klienci bronią się przeciwko zagrożeniu utraty prawa jazdy lub licencji,
 • w zakresie spraw międzynarodowych, kiedy nasi klienci mogą przedstawić zagraniczny dokument prawa jazdy,
 • w sporze cywilnym o odszkodowanie z powodu wypadku samochodowego.

Udzielamy naszym klientom doradztwo i nadzór w sytuacjach powypadkowych:

Zajmujemy się kwestiami spowodowania wypadku komunikacyjnego.

Uprzednio wyjaśniamy naszym klientom osiągalność odszkodowania, np.: wynajem samochodu lub odszkodowania za korzystanie z pojazdu zastępczego przez okres naprawy, koszty naprawy, odszkodowanie z tytułu utraty wartości, zwrotu kosztów reprezentacji prawnej, odszkodowanie z powodu bólu i cierpienia.

Żądamy od ubezpieczenia samochodowego oraz od drugiej strony wypadku samochodowego odszkodowania.
Reprezentujemy naszych klientów w procesie sądowym.

Ponadto odpowiadamy naszym klientom na pytania dotyczące:

 • rekompęnsaty szkody;
 • wyboru warsztatu samochodowego;
 • wyboru rzeczoznawców.

Korespondujemy także z ubezpieczeniem samochodowym w języku polskim i niemieckim.