Prawo gospodarcze

Działalność gospodarcza wymaga stałej obsługi prawnej.

W dziedzinie prawa handlowego słóżymy naszym klientom kompleksową pomocą prawną przy zawieraniu umów handlowych, dochodzeniu ich roszczeń oraz w ramach ich obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami. Nasza pomoc prawna jest wskazana, zarówno w ramach zawierania, wykonywania jak i rozwiązywania umów handlowych. Międzynarodowe umowy handlowe podlegają często prawu innego państwa. Posiadamy głębokie doświadczenie w zakresie umów handlowych zawartych według prawa polskiego, prawa niemieckiego jak i Konwencji Wiedeńskiej o Zawieraniu Umów Sprzedaży (CISG). Prowadzimy także sprawy z dziedziny prawa dystrybucji, prawa agentów handlowych i prawa umów kooperacyjnych franchisingu.

W dziedzinie prawa spółek handlowych służymy naszym klientom pomocą prawną na każdym etapie ich działalności gospodarczej. Reprezentujemy ich zarówno w ramach zakładania, kupna jak i sprzedaży przedsiębiorstw. W ramach zakładania i reorganizacji przedsiębiorstw przedstawiamy naszym klientom atuty i ryzyka wynikające z wybranej formy prawnej ich działalności gospodarczej (np.: GbR, OHG, UG (haftungsbeschränkt), GmbH, GmbH & Co KG, AG). Przygotowujemy umowy (statuty) spółek, wspomagamy naszych klientów przy ich rejestracji oraz zmianach sttutowych. Dochodzimy pozasądowo jak i sądowo roszczeń spółki przeciwko jej wspólnikom, roszczeń poszczególnych wspólników przeciwko spółce jak i roszczeń wspólników pomiedzy sobą. W przypadku spadku, w którego skład wchodzą przedsiębiorstwa lub udziały w spółkach, dochodzimy w postępowaniu spadkowym roszczeń naszych klientów.

Na poniższych stronach wskazujemy ogólne informacje o często powtarzających się w naszej praktyce zagadnieniach z dziedziny prawa gospodarczego. Wymienione informacje mają ogólny charakter i nie mogą w żadnym wypadku zastąpić w konkretnym przypadku porady adwokata.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w dziedzinie prawa gospodarczego, proponujemy nawiązać z nami kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów naszej współpracy.