Prawo karne gospodarcze

Postępowanie karne w Niemczech

Prawo karne jest dziedziną prawa regulującą zasady odpowiedzialności karnnej za wykroczenia i przestępstwa. W niemieckim prawie karnym obowiązuje zasada domniemanej niewinności do momentu uprawomocnienia się wyroku sądu karnego.

Oferujemy Państwu reprezentację prawną w przypadku zarzutu popełnienia pospolitych czynów karnych. Priorytet naszej działalności adwokackiej w tym zakresie dotyczy prawa karnego gospodarczego. Podlegają mu m.in. następujące przestępstwa:

 • oszustwo
 • oszustwo podatkowe
 • uchylanie się od opodatkowania
 • praca „na czarno”
 • sprzeniewierzenie
 • zatajenie i sprzeniewierzenie wynagrodzenia
 • przewlekanie złożenia wniosku o upadłości
 • korupcja
 • naruszenie tajemnicy handlowej
 • wykroczenie przeciwko prawu kartelowemu
 • czyny karalne związane z obowiązkiem publikacji i rachunkowości
 • pranie pieniędzy
 • prawo karne w zakresie środowiska naturalnego
 • oszustawo dotyczące subwencji

Przed wszczęciem dochodzenia możemy sprawdzić, czy faktycznie doszło do czynu karnego i jakie konsekwencje prawne za sobą pociąga.

Niemieckie przepisy karne przewidują w przypadku niektórych czynów karnych możliwość złagodzenia kary, jeżeli przed rozpoczęciem śledztwa samemu wskaże się ich popełnienie.

Podczas śledztwa prowadzonego przez prokuraturę, urzędy skarbowe lub organy nadzorcze złożymy wnioski o wgląd w akta śledcze oraz wskażemy Państwu, jakie zeznania są wskazane, a jakich należy unikać. Jeżeli na tym etapie postępowania będzie to wskazane i korzystne dla Państwa przygotujemy z Państwem odpowiednie oświadczenia, mające na celu jego jak najszybsze i najbardziej dogodne zakończenie.

Mogą Państwo zlecić nam również swoją obronę po zamknięciu postępowania śledczego, tzn. po otrzymaniu aktu oskarżenia lub nakazu karnego.

W takim przypadku złożymy niezwłocznie odwołanie od nakazu karnego i po zapoznaniu się z aktami sprawy sprawdzimy szansę Państwa obrony. Jeżeli będzie to wskazane przejmiemy Państwa obronę przed sądem karnym. Naszym celem jest Państwa uniewinnienie lub uzyskanie jak najniższego wymiaru kary. W przypadku aresztu śledczego będziemy starać się o jak najszybsze zwolnienie.

Jeżeli aresztowanie nastąpi na podstawie europejskiego listu gończego, sprawdzimy możliwość jego zawieszenia. Jeżeli okaże się to niemożliwe będziemy się starać o Państwa obronę również poza granicami Niemiec.