Prawo nieruchomości

Zakres naszych usług dotyczących nieruchomości

Reprezentujemy naszych klientów w dziedzinie prawa nieruchomości.

Udzielamy porad i reprezentujemy Państwa w przypadkach unieważnienia lub wycofania się z umowy kupna. Dotyczy to następujących zagadnień:

• ustalone prawo wycofania się z umowy,
• ustawowe prawo wycofania się z umowy ,
• szkody spowodowane wilgocią,
• grzyb w pomieszczeniach,
• szkodliwe dla zdrowia substancje budowlane, np. azbest ,
• zagrożenie zdrowia substancjami trującymi w wodzie gruntowej ,
• zatrucie gruntu olejem,
• brak pozwolenia na budowę,
• zatajone obciążenia nieruchomości,
• niewłaściwe informacje o istniejących stosunkach najmu,
• niezgodna z umową powierzchnia mieszkalna,
• niewłaściwe informacje o roku budowy.

Dochodzimy dla naszych klientów zarówno zmniejszenia ceny zakupu jak i odszkodowania, które mogą zawierać następujące pozycje:

• cena sprzedaży,
• unieważnienie umowy zakupu nieruchomości ,
• koszta umowy notarialnej,
• koszta administracyjne ksiąg wieczystych,
• koszta maklerskie,
• podatek od nieruchomości,
• niepotrzebne nakłady, wykonane w dobrej wierze co do właściwości umowy zakupu,
• koszta finansowania i koszta utrzymania nieruchomości,
• przedsądowe koszta adwokata.

Zwracamy także uwagę na ryzyka wycofania się z umowy:

• upadłość,
• ryzyko procesowe.

Poza tym udzielamy porad naszym klientom zawierającym umowy kupna nieruchomości a w szczególności na temat:

• formalności przewidzianych ustawowo przy nabyciu nieruchomości lub ich podarunku,
• obciążenia nieruchomości np. przez dożywocie, dzierżawę, prawo pierwokupu, hipotekę, itp.,
• przeniesienie prawa nieruchomości i wpisanie tego faktu do ksiąg wieczystych,
• przeniesienie prawa własności nieruchomości przez administracyjne albo sądowe akty (np.: w ramach licytacji lub egzekucji),
• wpisanie zabezpieczenia do ksiąg wieczystych,
• kolejność wpisu praw co do nieruchomości i ich znaczenie w ramach egzekucji,
• prawo sąsiedzkie,
• odnośnie innych stosunków prawnych dotyczących nieruchomości (takich jak specjalne prawa użytkowania dróg, itp.),
• prawo pozwoleń na budowę i zabudowania.