Prawo podatkowe

W dziedzinie niemieckiego prawa podatkowego udzielamy porad, reprezentujemy naszych klientów przed urzędem i sądem skarbowym.

Nasze porady z zakresu prawa podatkowego dotyczą, przede wszystkim:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatku dochodowego od osób prawnych
  • podatku od prowadzonej działalności gospodarczej
  • podatku obrotowego (VAT)
  • podatku od spadków i darowizn

W przypadku różnej wykładni obowiązujących naszych klientów przepisów podatkowych domagamy się dla nich wydania przez właściwy urząd wiążących informacji.

Nasze usługi w dziedzinie prawa podatkowego dotyczą między innymi:

  • księgowości,
  • przygotowania rocznego rachunku zysków i strat oraz bilansu,
  • deklaracji podatkowych,
  • sprawdzenia rozliczeń urzędów skarbowych.

W sprawach karnych, wynikających z przepisów celnych i podatkowych, reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu śledczym i sądowym.
Na poniższej stronie wskazujemy ogólne informacje o często powtarzających się w naszej kancelarii zagadnieniach podatkowo-prawnych.
Informacje mają ogólny charakter i nie mogą w żadnym wypadku zastąpić porady adwokata w konkretnym przypadku.
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w dziedzinie prawa podatkowego, proponujemy kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów naszej współpracy.

Dalsze informacje:

 

Rufen Sie uns an:
0211-8759 8067