Prawo rodzinne

Zakres naszych usług w prawie rodzinnym!

Udzielamy porad przed zawarciem związku małżeńskiego i zajmujemy się również separacjami oraz rozwodami. Udzielamy także informacji o prawach i obowiązkach w sprawach podziału majątkowego, ustalenia pobytu dziecka u któregoś z rodziców oraz alimentami itp.

Dokładamy wszelkich starań aby doszło do ugody między małżonkami na drodze pozasądowej. Jeżeli nie jest to możliwe reprezentujemy naszych klientów przed sądem.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach rodzinnych pozasądowo oraz sądowo w razie konieczności dochodzenia lub odpieranie następujących roszczeń:

• wprowadzenie w stan separacyjny,
• złożenie wniosku o rozwód do właściwego sądu rodzinnego,
• roszczenie i obrona w sprawie o alimenty podczas separacji oraz alimenty na dzieci,
• roszczenie i obrona w sprawach połączonych do których liczą się alimenty, podział majątku, podział dobytku domowego, podział dobytku majątkowego,
• sprawy dotyczące praw rodzicielskich oraz opiekunczych,
• uznanie ojcostwa, adopcja,
• roszczenie i obona w zakresie polskiego prawa rodzinnego,

Dokładamy wszelkich starań w celu osiągnięcia polubownego roztrzygnięcia sporu, ponadto pomagamy naszym klientom zarzegnać rzekomy spór, zanim się on jeszcze pojawił. Podstawą tego jest kompetentne doradztwo, które chętnie udzielamy naszym klientom:

• doradztwo przed zawarciem małżeństwa,
• umowa między małżonkami, a w pierwszym rzędzie umowy dotyczące podziału majątku jeżeli jeden ze współmałżonków działa lub będzie działać samodzielnie,
• zarówno polubowny rozwód jak i podział majątku.