Stosunek zatrudnienia

Zalety zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Będąc pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, korzysta się z wielu przywilejów prawnych, których nie posiadają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Są to m.in.:

  • ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
  • wynagrodzenie w przypadku choroby i za dni ustawowo wolne od pracy,
  • prawo do płatnego urlopu,
  • ochrona w czasie ciąży i macierzyństwa.

Pracownicy prawie zawsze posiadają status osób zatrudnionych według przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Na tej podstawie mogą korzystać z ustawowej ochrony socjalnej, która z zasady nie przysługuje pracującym na podstawie umowy zlecenia, lub umowy o dzieło (pracownikom nieetatowym lub prowadzącym działalność gospodarczą).

Umowne wykluczenie zastosowania kodeksu pracy

Częstym pytaniem klientów jest, czy jest możliwe aby pomiędzy pracodawcą i pracownikiem umownie wykluczyć zastosowanie przepisów kodeksu pracy. Jeżeli ich wzajemny stosunek zatrudnienia w praktyce spełnia warunki umowy o pracę, które odróżniają ją od innych umów, to niezależnie od treści zawartej umowy, odpowiednie zastosowanie znajdzie kodeks pracy. Strony umowy o pracę nie mogą decydować o wykluczeniu zastosowania kodeksu pracy.