Szkody przy pracy

Odpowiedzialność cywilna za szkody przy pracy

Ustawy dotyczące odpowiedzialności za szkodę przy pracy są te same w stosunku do pracodawcy jak i do pracownika. Jeden z nich musi naruszyć umyślnie lub przez zaniedbanie swoje obowiązki i przez to spowodować szkodę..

Pracodawca nie jest odpowiedzialny za wypadek przy pracy – tak samo jak pracownik w stosunku do innych zatrudnionych – jeżeli przez wypadek doszło do uszczerbku na zdrowiu i nie został on spowodowany umyślnie. Taki wypadek podlega ubezpieczeniu, zgodnie z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia od wypadków przy pracy (gesetzliche Unfallversicherung).
Jeżeli pracownik wykonując swoje obowiązki spowoduje szkodę, tzn. poszkodowanym będzie pracodawca, kolega lub osoba trzecia, pracodawca może ukarać go upomnieniem lub nawet regularnym lub natychmiastowym zwolnieniem z pracy. Poza tym możliwe jest, że pracownik będzie zobowiązany do rekompensaty. Najczęściej nie jest on w stanie ponieść kosztów uregulowania szkody ze swojej pensji. Z tego względu orzecznictwo ogranicza w dużym stopniu obowiązek płacenia odszkodowania przez pracownika.

Obowiązują następujące ograniczenia dotyczące odpowiedzialności pracownika za spowodowane przy pracy szkody:
– w przypadku działania zamierzonego lub rażącego zaniedbania obowiązków pracownik odpowiada z reguły w pełni za całą powstałą szkodę;
– w przypadku średniego zaniedbania obowiązków za szkodę pracownik odpowiada za nią tylko częściowo;
– w przypadku lekkiego zaniedbania pracownik nie odpowiada w ogóle za szkodę.