Umowy w handlu hurtowym

Handel hurtowy w Niemczech jest po przemyśle drugą najmocniejszą gałęzią gospodarki niemieckiej. Dla polskich eksporterów jest on ważną, pośrednią formą zbytu ich towaru. Przedstawiciele handlu hurtowego są profesjonalnie przygotowani do zawierania kontraktów. Przy tym starają się wynegocjować zawsze własne warunki handlowe (tzw. AGB). Jeżeli nie można zawrzeć kontraktu na własnych warunkach handlowych, klauzule którymi posługuje się handel hurtowy powinien sprawdzić wyspecjalizowany w prawie handlowym adwokat.

Analizując kontrakt należy zwrócić szczególną uwagę na regulacje dotyczące:

  • opisu towaru (ilość, jakość, kondycja, specyfikacja, atesty, danych próbki lub wzoru itp.),
  • opakowania towaru,
  • ceny towaru (wg. Incoterms, z ceną transportu, ubezpieczenia itp.),
  • terminu dostawy, warunków płatności (przedpłaty, akredytywy, zabezpieczeń gwarancyjnych itd.),
  • obowiązków kontroli i odbioru towaru,
  • zwolnienia z odpowiedzialności za nie wywiązanie się z kontraktu w przypadku siły wyższej,kar umownych,
  • reklamacji (np. terminów ich wnoszenia, ich udokumentowania i uzasadnienia),
  • wyboru właściwego prawa (np. Konwencja Wiedeńska, prawo niemieckie lub polskie itp.),
  • i możliwych klauzul arbitrażowych.

Zawierając tylko ustną umowę wskazane jest pisemne potwierdzenie jej podstawowych klauzul. Przez skrupulatnie sporządzoną i potwierdzoną umowę można uniknąć wiele sporów z powodu niejasności kontraktu.

Rechtsanwalt Paul Rybak-Bocklet jako – niemiecki adwokat specjalizujący się w prawie handlowym pomoże Państwu w przygotowaniu kontraktu. wyborze korzystnych klauzul kontraktowych i w negocjacjach. W sprawach spornych możemy reprezentować Państwa zarówno poza sądowo jak i sądowo.

Proponujemy ustalić telefonicznie termin na konsultację.