Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu

Zakres obowiązywania ustawy

W dniu 01.01.2015 r. weszła w życie nowa ustawa, która zobowiązuje pracodawców do wynagrodzenia pracy ich pracowników w Niemczech minimalną stawką godzinną o wartości 8,50 € brutto. Ponieważ ustawa jest stosunkowo nowa, nie ma jeszcze żadnych decyzji sądowych o jej interpretacji. Spełnienie obowiązków wynikających z ustawy wiąże się z wieloma niewiadomymi.

Z ustawy wynika jej osobowy, czasowy oraz miejscowy zakres zastosowania.

Ustawa obowiązuje miejscowo wszystkich pracowników pracujących na terenie RFN dla pracodawców z siedzibą w RFN lub za granicą.

Wynika z tego, iż osoby pracujące poza granicą Niemiec np. w Callcenter lub wykonujące prace reklamowe za granicą Niemiec dla pracodawcy w Niemczech nie podlegają ustawie o płacach minimalnych (Mindestlohngesetz).

Natomiast pracownicy poza RFN, którzy zawarli umowę z pracodawcą poza RFN, zostali oddelegowani do Niemiec w celu tymczasowego wykonywania pracy, podlegają ustawie o płacy minimalnej na czas faktycznego pobytu w Niemczech.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu ma zastosowanie od pierwszej sekundy pracy na terenie RFN, niezależnie od jej okresu.

Jeżeli kierowca firmy w Słupsku zawiezie towar swojego pracodawcy do odbiorcy we Frankfurcie nad Odrą, to za czas pobytu w Niemczech ma on prawo do minimalnego wynagrodzenia swojej pracy, czyli do brutto 8,50 € za godzinę pracy, a jego pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia, prowadzenia i przechowywania deklaracji przewidzianych w ustawie oraz obowiązujących dla niej rozporządzeniach.

Na dzień dzisiejszy istnieje tylko jeden wyjątek dotyczcy tranzytu przez terytorium Niemiec. Ich kwestia została przedłożona Komisji Europejskiej w celu decyzji, czy ustawa o płacach minimalnych ma mieć zastosowanie w tranzycie przez Niemcy. Do momentu ogłoszenia ostatecznej decyzji przez organ europejski ustawa ta nie będzie stosowana w tranzycie. Ustawa ma natomiast zastosowanie w przypadku załadunku lub rozładunku na terytorium Niemiec.

Osobisty zakres zastosowania ustawy obejmuje pracowników niezależnie od tego, czy pracuja oni na czas określony, czy nieokreslony, czy umowa jest zawarta na pełen etat, czy też nie. Ustawa ma także zastosowanie na tzw. Minijob, 450,00 €-Job jak i wszelkich innych pracach w małym zakresie, a także przy pracy sezonowej np. w rolnictwie lub turystyce.

Ustawa nie ma zastosowania dla stosunków podobnych do pracy np. freelancer (wolny strzelec), zleceniobiorców i wykonawców dzieła, osób uczących się zawodu czy też wykonujacych prace honorowe (Ehrenamt).

Biorąc pod uwagę socjalne i polityczne cele ustawy ustawodawca rozszerzył i ograniczył obowiązki wynikające z ustawy dla poszczególnych grup w § 22 MiLoG.

Z reguły praktykanci, ale nie wszyscy, mają podlegać ustawie, nawet jeżeli nie są pracownikami w rozumieniu niemieckiego prawa, i móc rościć brutto 8,50 € za godzinę pracy.

Osoby uczące się zawodu nie będą podlegać ustawie i nie będą mogły rościć 8,50 € za godzinę swojej pracy.

Pracownicy, którzy są niepełnoletni i nie posiadają jeszcze kwalifikacji zawodowych również nie mogą rościć minimalnego wynagrodzenia według MiLoG.

Poza tym przez okres pierwszych sześciu miesięcy zatrudnienia osoby należące wcześniej do grupy długoletnich bezrobotnych także nie podlegają ustawie o płacach minimalnych.