Własność intelektualna

Dlaczego i jak należy ją chronić?

Już Leonardo da Vinci próbował chronić swoją wiedzę, myśli i wynalazki poprzez specjalny sposób ich zapisywania, a mianowicie nie z lewa na prawo a odwrotnie jako lustrzane odbicie aby utrudnić innym dostęp do własnej wiedzy i móc samemu decydować o tym, kiedy jego odkrycia będą ujawnione i opublikowane.

Dla wielu przedsiębiorstw prawo autorskie, prawo użytkowe, prawo patentowe i znaki towarowe są podstawą ich działania. Ochrona ich własności intelektualnej ma dla nich centralne znaczenie i jest ich dobrem gospodarczym.

W Niemczech własność intelektualna chroniona jest m.in. przez art. 14 niemieckiej konstytucji, art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz przez art. 17 ustęp 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.[ajaxhide, name=”zobacz wiecej”]
Na płaszczyźnie europejskiej istnieje wiele dyrektyw i rozporządzeń regulujących ochronę własności intelektualnej. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyczyniło się w dużej mierze do ujednolicenia prawa własności intelektualnej. Działają organizacje, które zapewniają daleko idącą harmonizację prawa własności intelektualnej i szeroki wachlarz ochronnych instrumentów prawnych. Przykładem może być Europejska Organizacja Patentowa z siedzibą w Monachium, która zajmuje się przyznawaniem patentów europejskich.

Usługi prawne naszej kancelarii z dziedziny prawa własności intelektualnej dotyczą obecnie specjalizacji w dziedzinach:
• prawa autorskiego i medialnego,
• prawa własności przemysłowej oraz
• prawa technologii informacyjnej.

Tutaj dalsze informacje:

Pod poniższymi linkami znajdują się prawne informacje, które z pewnością będą pomocne:

 

Prosimy o kontakt:
+49 (0) 211-8759 8066