Wynagrodzenie

Honorarium za czynności adwokackie

Usługi adwokata są odpłatne. Dotyczy to zarówno wszelkich porad również pozasądowej i sądowej reprezentacji.

W ramach pierwszej konsultacji przedstawimy szansę i ryzyko związane ze sprawą oraz jej przybliżone koszty.

W poszczególnych przypadkach ustalamy z klientami pisemnie nasze wynagrodzenie.

Najbardziej powszechną metodą wyliczania honorarium za usługi adwokackie są wytyczne ustawy o wynagrodzeniu adwokackim (RVG). Podstawą do rozliczenia jest wartość przedmiotu sporu i zakres działania adwokata, z czego wynika ustawowa opłata oraz jej wysokość.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z naszym sekretariatem.