Z Mini-GmbH do GmbH

Przekształcenie UG (haftungsbeschränkt) w GmbH

Zmiana formy prawnej niemieckiej spółki przedsiębiorców (Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt), na niemiecką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) nie jest przekształceniem w sensie ustawy o przekształcaniu spółek (Umwandlungsgesetz).

Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością jest tylko pewnym rodzajem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą obowiązują specjalne przepisy kodeksu o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung- Gesetz). Podstawowe różnice między spółką przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (UG(Haftungsbeschränkt)), a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) to:

Spółkę przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością można teoretycznie założyć z początkowym kapitałem zakładowym o wartości 1,00 €. Realistycznym początkowym kapitałem zakładowym jest kapitał o wartości 1000,00 € ze względu na fakt, iż same koszta założenia spółki wynoszą co najmniej 150,00 €. W przypadku początkowego kapitału zakładowego o wartości 1,00 € ciążyłby od początku na spółce ustawowy obowiązek zgłoszenia upadłości. Początkowy kapitał zakładowy nie starczyłby na koszta założenia spółki.

Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością nie może wypłacić w całości swoich rocznych zysków wspólnikom. Ciąży na niej ustawowy obowiązek zużycia ¼ rocznego zysku na oszczędności w celu podniesienia kapitału zakładowego. W ten sposób spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością, popularnie nazywana mini spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, uzbiera z czasem ustawowo minimalny kapitał zakładowy o wartości 25.000,00 € obowiązujący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomimo wymienionego obowiązku dozwolone jest wypłacanie stosownych wypłat dla zarządu. Ustawowe oszczędności mogą zostać zużyte tylko na wyrównanie strat bilansowych lub na podniesienie kapitału zakładowego z majątku spółki. Jeśli wartość oszczędności osiągnie wartość początkowego minimalnego kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wysokości 25.000,00 € spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanie się jeszcze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Konieczne w tym celu jest postanowienie wspólników spółki o zużyciu oszczędności na podniesienie początkowego kapitału zakładowego spółki z jej majątku ( § 5a ust.3 Nr. 1 i § 57c ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbHG).

Od momentu wejścia w życie przepisów o spółce przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością minęły już prawie 3 lata. Interesujące jest zatem w jaki sposób spółka przedsiębiorców z ograniczona odpowiedzialnością, która odniosła w tym okresie sukces może stać się regularną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością typu GmbH ? Co muszą zatem zrobić wspólnicy spółki przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością, aby zatrzeć ślad niskokapitałowej spółki, uwolnić się od wymienionego obowiązku oszczędnościowego oraz móc nazwać swoją spółkę GmbH ? Gdy ze spółki przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością powstanie regularna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmieni się przede wszystkim statut i nazwa tej samej osoby prawnej z UG (haftungsbeschränkt) na GmbH.

W tym celu konieczne jest podwyższenie kapitału przez dodatkowy wkład gotówkowy lub postanowienie wspólników o przeznaczeniu oszczędności majątkowych spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego. Takie postanowienie musi być oparte na co najmniej ¾ głosów zgromadzenia wspólników i udokumentowane jako zmiana statutu spółki w formie aktu notarialnego. Podwyższenie kapitału jest możliwe także przez wkład gotówkowy lub przez przekształcenie oszczędności majątkowych w kapitał zakładowy.
W orzecznictwie nie zostało jeszcze wyjaśnione czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością w celu zmiany typu spółki na regularną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe przez aport. Jest to niejasne szczególnie ze względu na zakaz wniesienia kapitału zakładowego do spółki przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aportu.
W celu zameldowania do sądowego rejestru handlowego (Handelsregister) powstania z UG (haftungsbeschränkt) spółki GmbH konieczne jest w praktyce udokumentowanie podniesienia kapitału zakładowego w formie potwierdzonego bilansu i przedłożenie aktu notarialnego o postanowieniu zgromadzenia wspólników o zmianie statutu spółki. Po wpisaniu zmian do rejestru spółka może używać w swojej nazwie formy GmbH.