Zasiłek na dzieci

Zakres naszych usług dotyczących zasiłek na dzieci

Niemiecki zasiłek na dzieci nie jest uregulowany w ramach prawa socjalnego. Jest on przedmiotem prawa podatkowego.

W sprawach powiązanych z niemieckim zasiłkiem rodzinnym na dzieci (Kindergeld) nasze usługi obejmują:

• Doradztwo i przygotowanie wniosku na zasiłek rodzinny na dzieci,
• Reprezentację przed właściwym urzędem,
• Reprezentację w postępowaniu sądowym.

Nasza kancelaria udziela porad na następujące pytania:

• Czy roszczenie na niemiecki zasiłek rodzinny ma szansę powodzenia?
• Czy można rościć o zasiłek rodzinny za okres przeszły?
• W jakiej wysokości należy się zasiłek rodzinny na dzieci?
• Czy rodzice zastępczy, rodzice dziecka adoptowanego i dziadkowie mają prawo do zasiłku rodzinnego na dzieci?
• Co trzeba uwzględnić w przypadku rozwodu lub związku partnerskiego?
• Czy istnieje roszczenie na zasiłek rodzinny na dzieci podczas studiów lub nauki zawodu?
• Czy inwalidztwo dziecka ma jakikolwiek wpływ na roszczenie o zasiłek rodzinny na dzieci?
• Kiedy jest możliwość roszczenia o zasiłek rodzinny na dzieci, jeżeli dziecko nie ma stałego miejsca zamieszkania w Niemczech?
• Jakie konsekwencję mają własne dochody dziecka na zasiłek rodzinny dla dzieci?